Кропивницький. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 "Лукомор'я"

 

http://dnz65.klasna.com

Права дитини

         

 

                                    
           Права дитини закріплені Конвенцією Про Права Дитини, що проголошена Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 році.

Кожна дитина має право:
•    - на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;
•    - на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
•    - на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків, або опікунів;
•    - на захист від жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність людини видів поводження чи       покарання;
•    - на захист від сексуальних домагань;
•    - на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
•    - на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
•    - на свободу думки, совісті, віросповідання;
•    на   особисте   життя,    на   недоторканість   житла,   таємницю кореспонденції.         

 

 

 

                                                 Коли порушуються права дитини?
 •  Коли немає безпеки для її життя та здоров'я.
 •  Коли її потреби ігноруються.
 •  Коли не задовольняються її основні потреби.
 •  Коли щодо дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
 •  Коли порушується недоторканність дитини.
 •  Коли завдається шкода здоров'ю дитини.
 •  Коли дитину ізолюють.
 •  Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім'ї рішення.
 •  Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття.
 •  Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
 •  Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
 •  Коли навіюють страх за допомогою жестів, поглядів, погроз фізичного покарання.
 •  Коли дитину залякують, використовуючи при цьому суспільні установи (міліцію, церкву, спецшколу, колонію, лікарню).
 •  Коли порушують статеву недоторканість дитини.
 •  Коли контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків, якщо на це нема рішення суду.
 •  Коли використовують дитину, як засіб економічного торгу під час розлучень, поділу майна.
 •  Коли дитині не надається право робити помилки.

 

       Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.
Оскільки перші уроки стосунків із навколишнім світом дитина дістає в батьківському домі, через недостатність життєвого досвіду все, що вона тут спостерігає, сприймається нею як норма, як модель людських взаємин, еталон для власної поведінки. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Тому перед педагогами дошкільних закладів постає завдання – зацікавити батьків перспективою подальшого розвитку дітей, зробити батьків своїми однодумцями. При цьому роботу з батьками потрібно спрямовувати на формування правового світогляду батьків та на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов’язків обох партнерів як однодумців.

 

 

Плакат-колаж "Виховуємо любов'ю" виготовлений творчою групою педагогів ДНЗ №65 "Лукомор'я"

 

 

 

nbsp;на