Кропивницький. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 "Лукомор'я"

 

http://dnz65.klasna.com

Електронна реєстрація дітей в СДНЗ

 

 

шАНОВНІ БАТЬКИ!   зАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО  САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №65 "ЛУКОМОР'Я" ПРОВОДИТЬся за напрАвленням  ЛІКУВАЛЬНО-КОНТРОЛЬНої КОМІСІї, ОРГАНІЗОВАНої ПРИ ДИТЯЧОМУ ВІДДІЛЕННІ обласного  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ.

 

 

Про функціонування електронної реєстрації

дітей до закладів дошкільної освіти

міста Кропивницького

 

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 2 Закону України «Про доступність до публічної інформації», відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у заклад дошкільної освіти, впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення єдиної інформаційної бази закладів дошкільної освіти, відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості, прозорості процесу влаштування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти м. Кропивницького

 

Порядок набору дітей

до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького

  1. Загальні  положення.

1.1. Порядок розроблений згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад та визначає порядок набору дітей до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького (далі Порядок).

1.2. Порядок є обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти, які перебувають у  комунальній власності міста Кропивницького.

1.3. Дія Порядку не поширюється на заклади дошкільної освіти, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.4. У спеціальні дошкільні заклади діти зараховуються на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторного ДНЗ).

 

II.  Порядок набору дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності м. Кропивницького

2.1. Набір дітей до закладу дошкільної освіти здійснює його керівник відповідно до списків, сформованих електронною базою даних.

2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій, про що вносяться дані в картку електронного обліку.

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

2.3.2. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

2.3.3. Діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку;

2.3.4. Діти одиноких батьків (вдів, вдівців);

2.3.5. Діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

2.3.6. Діти працівників закладів освіти;

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених осіб;

2.3.8. Діти військовослужбовців;

2.3.9. Діти, батьки яких перебувають, поранені або загиблі в зоні антитерористичної операції.

2. 4. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Порядку набору дітей та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

2. 5  Реєстрація дітей здійснюється на порталі http://portal.osvita-mrk.gov.ua/uk/батьками або особами, які їх замінюють, чи відповідальною особою у закладі дошкільної освіти.

2.6. Прийом дітей ясельного віку (від 2 до 3 років) у заклад дошкільної освіти проводиться у червні-серпні місяці. У випадку недоукомплектування груп керівник закладу дошкільної освіти здійснює прийом  упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється  на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.7. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному закладі дошкільної освіти. У разі відсутності місця необхідно звертатися до управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

2.8. Список дітей по групах в ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

2.9. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

2.10. Питання ротації дітей в кожному окремому закладі дошкільної освіти керівники закладу здійснюють самостійно.

2.11 Питання ротації дітей  з одного закладу дошкільної освіти в інший у електронній базі даних здійснює реєстратор при управлінні освіти Міської ради міста Кропивницького по факту звернення батьків відповідно до дати постановки на електронний облік.

 

III. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти

3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника закладу дошкільної освіти.

3.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок набору до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького здійснює управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

 

Адреса загальної електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти міста Кропивницький