Кропивницький. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 "Лукомор'я"

 

http://dnz65.klasna.com

Навчальний процес

         Головна  мета дошкільної освіти в Україні - створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, узгодженність у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

 

 

Головна наша мета: навчити дитину бути людиною  - корисною іншим, щасливою, здатною до продуктивної і конструктивної діяльності.

 

 

 Основні пріоритетні завдання навчально-виховної роботи ДНЗ №65  на 2017-2018 н.р.:

 1. Продовжувати удосконалювати систему виховання здорової дитини, формувати у неї мотивацію на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку у співпраці з батьками.

2. Забезпечувати цілісний підхід до формування мовленнєвої компетенції дошкільників з використанням іноваційних технологій розвитку мовлення.

3. Формувати життєву компетенцію дошкільників через ігрову діяльність у сюжетно-рольових іграх.

 

         Навчально-виховна робота в СДНЗ №65 планується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина".

 

Перелік методичної літератури на 2018-2019 навчальний рік

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6Qn3PRPqSpDreBZkBFwaPO_ZVWwhAkO-FGGutGpmC8/edit?usp=sharing

 

Проблема, над якою працює практичний психолог у 2017-2018 н.р.: «Оптимізація спілкування в дошкільному закладі».

 

Мета психологічної служби навчального закладу: 

 

 своєчасне виявлення труднощів,  проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекція міжособистісних стосунків учасників педагогічного процесу, профілактика відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, створення умов для розвитку творчих здібностей дитини, формування здорового способу життя.

 

Основні завдання дошкільної психологічної служби:

    

  •  Охорона психічного здоров'я всіх учасників педагогічного процесу дошкільного закладу;
  • Профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;
  • Психологічний супровід розвитку ососбистості;
  •  Психологічний супровід дітей «групи ризику»;
  •  Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в колективах дітей та педколективі;
  •  Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання;
  • Попередження та виявлення випадків насильства та жорсткого поводження з дітьми;
  •  Консультаційна робота з адміністрацією, вихователями та батьками дошкільного закладу щодо різних психологічних проблем.